انتخاب کشور

تحصیل در مالزی

شرایط تحصیل در مالزی برای سال جدید 2020 تحصیل در دانشگاه های دولتی مالزی ویژه مقاطع فوق لیسانس و دکترا در سال تحصیلی 2020 -  نام دانشگاه ها : UM, UTM, UPM, UKMUSM -  طول دوره : ۳ ترم برای فوق لیسانس و ۶ ترم برای دکترا (امکان افزایش سنوات ) -  رشته های قابل درخواست : کشاورزی ،کامپیوتر ،معماری ،اقتصاد و تجارت ،انواع علوم مهندسی ،انواع علوم مدیریت ،آموزشی ...
×