انتخاب کشور

آزمون (TEF (Test d’évaluation de français یا آزمون ارزشیابی زبان فرانسه

آزمون (TEF (Test d'évaluation de français یا آزمون ارزشیابی زبان فرانسه یکی از شناخته شده ترین آزمون‌های بین‌المللی زبان فرانسه برای خارجیان است، جهت: ۱-  ورود به دانشگاه های کشور فرانسه و دیگر کشورهای فرانسوی زبان ۲-  مهاجرت به کانادا. علاقمندان به ادامه تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، چنانچه در این آزمون رتبه مطلوب دانشگاه مورد نظرشان را در زبان فرانسه کسب نمایند، ...
×