انتخاب کشور

شرایط تحصیل در آذربایجان همراه با معرفی رشته های و شهریه های تحصیلی

تحصیل در آذربایجان

تحصیل در آذربایجان

تحصیل در کشور آدربایجان در تمامی مقاطع تحصیلی مدارک مورد نیاز جهت تحصیل در کشور آذربایجان 1. مدارک لازم جهت تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و همچنین کلیه رشته های مقطع کارشناسی ترجمه رسمی آذری دیپلم دبیرستان و پیش دانشگاهی ترجمه رسمی ریز نمرات (کارنامه) دیپلم دبیرستان مدارک ترجمه شده باید همراه با تایید دادگستری و وزارت امور خارجه باشند. کپی پاسپورت هشت قطعه عکس ۴*۳ 2. مدارک لازم جهت ...
×