انتخاب کشور

معرفی دانشگاه EMU قبرس

برنامه های اجرایی و کامل E.M.U در سال ۱۹۷۹ توسط هیئت آموزش عالی ترکیه تصویب شد. و مجموعه به خاطر زیربنای ظاهری و فیزیکی کاملش بیش از ۲۲۰۰ هکتار گسترش پیدا کرد .

این دانشگاه دارای توانایی های بی نظیر در کالج و محیطی چند فرهنگی با دانشجویانی از ۶۸ کشور , هیئت علمی با شایستگی بالا ؛از ۳۵ ملیت مختلف می باشد . ارتباط صمیمی و کاملی بین دانشجویان و اساتید وجود دارد . دانشجویان با مهارتهای تحقیقی عالی طوری پرورش می یایند که بتوانند دانش نوین خود را عمومیت دهند و آگاه از محیط باشند.این دانشجویان افرادی هستند خلاق ، مطمئن و برای رقابت با دنیای جوانی آماده اند.

بعلاوه دارای مجتمع های ورزشی داخلی و خارجی ، کلوپ های مختلف دانشجویی و اداره های کاملاً مجهز میباشد و امکانات خوابگاهی درون محوطه دانشگاه بازتابی است از فلسفه آموزشی دانشجویان مشرق زمین (E.M.U ) .

سال ۱۹۷۹ : مؤسسه تکنولوژی برتر شامل دانشکده مهندسی برق و الکترونیک و دانشکده مکانیک با ۱۰۵ دانشجو افتتاح شد .
سال ۱۹۸۶: طبق توافق دو جانبه دولت ترکیه و قبرس ، دانشگاه مدیترانه شرقی افتتاح شد . پس از بازدید اعضای هیئت آموزش عالی ترکیه، مؤسسه تکنولوژی برتر به دانشگاه تبدیل شد و تحت حمایت کامل دانشگاه تکنیکی خاورمیانه درآمد.
سال ۱۹۸۶ : علاوه بر دانشکده های مهندسی ، هنر و علوم ، دانشکده اقتصاد و بازاریابی و همچنین مدرسه کامپیوتر و تکنولوژی بنا شد . سال ۱۹۹۰ : دانشکده معماری و مدرسه مدیریت هتلداری و توریسم ساخته شد .
سال ۱۹۹۵ : کالج مدیترانه شرقی بنا شد .
سال ۱۹۶۶ : دانشکده حقوق آموزش خود را ارائه داد .
سال ۱۹۹۷ : دانشکده ارتباطات و مطالعات رسانه ای و دانشکده داروسازی آموزش خود را شروع نمودند . مدرسه پرستاری و مدرسه ابتدایی نیز در این سال تأسیس شد .
سال ۱۹۹۹ : دانشکده آموزش؛ فعالیت خود را آغاز نمود . به این ترتیب تعداد دانشکده ها به ۸ رسید .
سال ۲۰۰۴ : دانشگاه مدیترانه شرقی برای پیشرو بودن در منطقه با بیش از ۱۰۰۰ هیئت علمی از ۳۵ کشور و با ۱۴۰۰۰ دانشجو از ۶۸ ملیت مختلف شروع به رشد و گسترش نمود .

لیست رشته های دوره کارشناسی

FACULTY OF ARCHITECTURE
ARCHITECTURE Curriculum Courses
INDUSTRIAL DESIGN Curriculum Courses
INTERIOR ARCHITECTURE Curriculum Courses
INTERIOR ARCHITECTURE (TURKISH) Curriculum Courses
URBAN DESIGN AND LANDSCAPE ARCHITECTURE Curriculum Courses
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
APPLIED MATHEMATICS & COMPUTER SCIENCE Curriculum Courses
ARCHAEOLOGY AND HISTORY OF ART Curriculum Courses
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE Curriculum Courses
HISTORY Curriculum Courses
MATHEMATICS Curriculum Courses
MUSIC Curriculum Courses
PHYSICS Curriculum Courses
PSYCHOLOGY Curriculum Courses
TRANSLATION AND INTERPRETATION Curriculum Courses
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE Curriculum Courses
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS
BANKING AND FINANCE FOR MANAGERS Curriculum Courses
BANKING AND INSURANCE Curriculum Courses
BUSINESS ADMINISTRATION Curriculum Courses
BUSINESS ADMINISTRATION (TURKISH) Curriculum Courses
ECONOMETRICS Curriculum Courses
ECONOMICS Curriculum Courses
EUROPEAN STUDIES Curriculum Courses
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Curriculum Courses
INTERNATIONAL FINANCE Curriculum Courses
INTERNATIONAL RELATIONS Curriculum Courses
ARCHITECTURE Curriculum Courses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Curriculum Courses
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Curriculum Courses
MARKETING Curriculum Courses
POLITICAL SCIENCE Curriculum Courses
POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRAT. Curriculum Courses
PUBLIC ADMINISTRATION Curriculum Courses
FACULTY OF COMMUNICATION AND MEDIA STY.
JOURNALISM Curriculum Courses
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING Curriculum Courses
RADIO – TV AND FILM STUDIES Curriculum Courses
VISUAL ART&VISUAL COMMUNICATION DESIGN Curriculum Courses
FACULTY OF EDUCATION
COMPUTER&INSTRUCTIONAL TECH.TEAC.EDUC. Curriculum Courses
ELEMENTARY SCHOOL TEACHER EDUCATION Curriculum Courses
ENGLISH LANGUAGE TEACHING (ELT) Curriculum Courses
MIDDLE SCHOOL MATH. TEACHER EDUCATION Curriculum Courses
MUSIC TEACHING Curriculum Courses
PEDAGOGICAL FORMATION Curriculum Courses
PRE-SCHOOL TEACHER EDUCATION Curriculum Courses
PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND GUIDANCE Curriculum Courses
SCIENCE TEACHER EDUCATION Curriculum Courses
SOCIAL SCIENCES TEACHER EDUCATION Curriculum Courses
TURKISH LANGUAGE& LITERATURE TEAC. EDUC Curriculum Courses
TURKISH LANGUAGE TEACHING (TLT) Curriculum Courses
FACULTY OF ENGINEERING
CIVIL ENGINEERING Curriculum Courses
COMPUTER ENGINEERING Curriculum Courses
COMPUTER ENGINEERING (TURKISH) Curriculum Courses
ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING Curriculum Courses
INDUSTRIAL ENGINEERING Curriculum Courses
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING Curriculum Courses
MECHANICAL ENGINEERING Curriculum Courses
MECHATRONICS ENGINEERING Curriculum Courses
SOFTWARE ENGINEERING Curriculum Courses
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
HEALTH MANAGEMENT Curriculum Courses
NURSING Curriculum Courses
NUTRITION AND DIETETICS Curriculum Courses
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION Curriculum Courses
FACULTY OF LAW
LAW Curriculum Courses
SCHOOL OF APPLIED SCIENCES
EUROPEAN STUDIES Curriculum Courses
HEALTHCARE MANAGEMENT Curriculum Courses
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Curriculum Courses
INTERNATIONAL FINANCE Curriculum Courses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS Curriculum Courses
INTERNATIONAL TRADE AND BUSINESS (TURKISH) Curriculum Courses
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Curriculum Courses
MARKETING Curriculum Courses
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY
BANKING AND INSURANCE (ASSOCIATE DEGREE) Curriculum Courses
BIOMEDICAL EQUIPMENT TECHNOLOGY Curriculum Courses
COMPUTER AIDED ACCOUNTING Curriculum Courses
COMPUTER AIDED ACCOUNTING (3) Curriculum Courses
COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING Curriculum Courses
COMPUTER PROGRAMMING & INF. TECHNOLOGY Curriculum Courses
CONSTRUCTION AND TECHNICAL DRAWING TECHNOLOGIES (3) Curriculum Courses
CONSTRUCTION TECHNOLOGY Curriculum Courses
ELECTRICAL & ELECTRONICS TECHNOLOGY (3) Curriculum Courses
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY Curriculum Courses
INFORMATION TECHNOLOGY Curriculum Courses
MEDICAL DOCUMENTATION& OFFICE MANAGEMENT Curriculum Courses
OFFICE MANAGEMENT Curriculum Courses
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY MGMT.
CULINARY ARTS Curriculum Courses
RECREATION MANAGEMENT Curriculum Courses
TOURISM AND HOSPITALITY Curriculum Courses
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT Curriculum Courses

هزینه رشته های مقطع کارشناسی

۲۰۱۱-۲۰۱۲ ACADEMIC YEAR
TUITION FEES FOR NEWLY REGISTERED
INTERNATIONAL STUDENTS
(CURRENCY: USD )
FOUR YEAR PROGRAMS
FACULTIES/SCHOOLS PROGRAMS NET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
FACULTY OF ENGINEERING ALL ۸٫۰۰۰,۰۰ ۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF LAW ALL ۸٫۰۰۰,۰۰ ۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF ARCHITECTURE ALL ۸٫۰۰۰,۰۰ ۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS ALL ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF APPLIED DISCIPLINES ALL ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF COMMUNICATION ALL ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF EDUCATION ALL ۸٫۰۰۰,۰۰ ۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF HEALTH SCIENCES NURSING ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
FACULTY OF HEALTH SCIENCES OTHER ۸٫۰۰۰,۰۰ ۸٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF PHARMACY PHARMACY ۱۰٫۰۰۰,۰۰ ۱۰٫۲۰۰,۰۰
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES ALL ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY INFORMATION TECHNOLOGIES ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY ALL ۶٫۵۰۰,۰۰ ۶٫۷۰۰,۰۰
TWO YEAR PROGRAMS
FACULTIES/SCHOOLS PROGRAMS NET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY ۵٫۸۰۰,۰۰ ۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF COMPUTING AND TECHNOLOGY ۵٫۸۰۰,۰۰ ۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF JUSTICE ۵٫۸۰۰,۰۰ ۶٫۰۰۰,۰۰
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES
FACULTIES/SCHOOLS PROGRAMS NET ANNUAL TUITION FEE
(VAT INCLUDED)
(USD)
ANNUAL GROSS
TUITION FEE
IN ADVANCE (USD)
SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY ۶٫۵۰۰,۰۰ ۷٫۰۶۰,۰۰
مطلب پیشنهادی:  تحصیل در قبرس

لیست رشته های مقطع کارشناسی ارشد

Business Administration
Marketing Management
Economics
Banking and Finance
International Relations
Architecture
Urban Design
Interior Architecture
Electrical and Electronics Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Computer Engineering
Industrial Engineering
Mathematics
Applied Mathematics and Computer Science
Information Systems
Physics, Chemistry
English Language and Literature
Turkish Language and Literature
Eastern Mediterranean Studies
Developmental Psychology
Tourism Management
Law, English Language Teaching
Educational Sciences
Communication and Media Studies
Visual Arts and Design

هزینه رشته های کارشناسی ارشد

۲۰۱۱- ۲۰۱۲ ACADEMIC YEAR FALL SEMESTER INTERNATIONAL STUDENTS
MASTERS AND DOCTORAL PROGRAMS
TUITION FEES
MASTERS PROGRAMS-PROGRAM FEE PAYMENTS
(VAT INCLUDED)
PROGRAMS WITH THESIS NON-THESIS PROGRAMS
۷ COURSES, SEMINAR, THESIS
INCLUDING TAX AND FUNDS
$۹۰۰۰ + $۲۰۰ ۱۰ COURSES, PROJECT
INCLUDING TAX AND FUNDS
$۹۰۰۰ + $۲۰۰
REGISTRATION FEE PER COURSE-
FIRST FOUR SEMESTERS
$۱۰۰۰ REGISTRATION FEE PER COURSE-
FIRST FOUR SEMESTERS
$۹۰۰
THESIS REGISTRATION FEE-PAID
ONLY ONCE WITHIN
FOUR SEMESTERS
$۲۰۰۰
REGISTRATION FEE PER COURSE-
AS OF FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
REGISTRATION FEE PER COURSE-
AS OF FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
THESIS REGISTRATION FEE-AS OF
FIFTH SEMESTER
To be
announced
for the given
semester
COURSE FEE PER ADDITIONAL
COURSE
$۱۰۰۰ COURSE FEE PER ADDITIONAL
COURSE
$۹۰۰
FEES FOR DOCTORAL PROGRAMS
(VAT INCLUDED)
REGISTRATION FEE PER COURSE $۱۰۰۰
QUALIFICATION EXAM $۲۰۰
THESIS REGISTRATION $۱۰۰۰
ENGL501 AND ENGL502 $۲۵۰
OTHER FEES NOT COVERED IN THE PROGRAM FEE PAYMENT IN
MASTERS PROGRAMS
(VAT INCLUDED)
DEFICIENCY PROGRAM COURSES $۷۰۰
ENGL501 AND ENGL502 $۲۵۰
VISITING,SPECIAL OR PART-TIME
STUDENTS REGISTRATION FEE PER
COURSE
$۱۱۰۰

لیست رشته های مقطع دکترا

Economics
International Relations
Electrical and Electronics Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Computer Engineering
Industrial Engineering
Mathematics
Applied Mathematics and Computer Science
Physics
Chemistry
English Language Teaching
Educational Sciences
Architecture
Communication and Media Studies

شرایط و مدارک جهت اخذ پذیرش

مدارک و شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی

دانشگاه, دانشجویان را از مقطع دیپلم پذیرش می کند. برای پذیرش مقطع کارشناسی داشتن دیپلم الزامی است .
زبان اول دانشجویان در این دانشگاه زبان انگلیسی میباشد. بنابراین اگر دانشجویان مدرک تافل (۵۵۰ ) یا آیلس (۶ ) داشته باشند بدون هیچ گونه آزمونی وارد دانشگاه شده، اما اگر مدارک شرکت می کنند که در صورت نیاوردن امتیاز EMU مذ کور را نداشته باشد در آزمون زبان لازم ، یک ترم در کالج زبان انگلیسی تحصیل کرده و پس از با موفقیت گذراندن ترم زبان وارد دانشگاه می شوند.

– مدت زمان برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ۱۴ روز کاری، کارشناسی ارشد بین ۴۰-۵۰ روز کاری و برای دکتری حداکثر دو ماه می باشد
– به غیر از آزمون زبان هیچ گونه آزمون دیگری برای ورود به دانشگاه انجام نخواهد شد

– کپی دیپلم و ریز نمرات (فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات)
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار)
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

شرایط و مدارک جهت اخذ پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد

مدت زمان برای اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بین ۴۰-۵۰ روز کاری است
داشتن IELTS نمره ۶٫۵ و یا آوردن نمره ۷۵ در آزمون ورودی دانشگاه ضروری میباشد
حد اقل طول دوره ۲ ترم و حداکثر ۴ ترم میباشد

– کپی مدرک لیسانس با ریز نمرات(فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار
– سه برگه معرفی نامه اساتید.
– رزومه کامل
– کپی از سوابق کار – پروژه – تحقیق و … .
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

مدارک و شرایط پذیرش در مقطع دکترا

مدت زمان برای اخذ پذیرش برای دکتری حداکثر دو ماه می باشد
حداقل دوره تحصیل در این مقطع ۴ و حداکثر ۱۰ ترم میباشد
داشتن IELTS نمره ۶٫۵ و یا آوردن نمره ۷۵ در آزمون ورودی دانشگاه ضروری میباشد

– کپی مدرک لیسانس و فوق لیسانس با ریز نمرات(فارسی و انگلیسی)
– سه قطعه عکس ۴*۳
– کپی شناسنامه (تمام صفحات)
– کپی پاسپورت (صفحه اول و اعتبار)
– سه برگه معرفی استاد
– رزومه کامل.
– کپی از سوابق کار – پروژه – تحقیق و … .
– کپی مدرک زبان (tofle, Ielts)
– پر نمودن فرم مربوطه

هزینه زندگی برای یک دانشجو ماهانه ۷۰۰ دلار براورد میشود

جهت تحصیل در دانشگاه EMU با شماره های زیر تماس بگیرید

در صورتیکه متقاضی تحصیل در قبرس هستید، بر روی فرم مشاوره زیر کلیک کنید و اطلاعات خود را وارد نمایید تا از طرف موسسه با شما تماس گرفته شود (در قسمت کشور مورد نظر حتما “قبرس” را وارد نمایید)

فرم مشاوره

[hover_color background=”#e0f9ab” background_hover=”#f1fcd9″ link=”” class=”” target=””]

تماس با موسسه رهنمای آتیه مازند( دارای مجوز رسمی از وزارت علوم)

شماره های تماس:

دفتر ساری: ۰۱۱۳۳۳۲۶۷۹۸

دفتر تهران: ۰۲۱۸۸۷۵۰۴۰۱

همراه: ۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰ – ۰۹۱۲۲۱۰۱۸۰۹

وایبر – تلگرام – ایمو : ۰۹۱۲۷۷۹۵۱۲۹

×