انتخاب کشور

دلایل موفقیت سیستم آموزشی فنلاند

موفقیت سیستم آموزشی فنلاند در‌ جهان

مدرسه در ۷ سالگی شروع می شود

هر ۱۲ دانش آموز یک معلم دارند.

تا ۱۳ سالگی مشق خانگی ندارند.

هر ایالتی حقوق و مزایای معلمش را خود تعیین می کند.

همه معلمین بایستی حداقل لیسانس باشند.

معلمین بسیار آزادی عمل در نحوه تدریس و موضوع تدریس و … دارند.

دانش آموزان حدود ۷۵ دقیقه در مدرسه ازادند.

کسی در یک پایه نمی ماند یا اخراج وجود ندارد

پیش دبستان بسیار با کیفیت است

اتحادیه های معلمی بسیار قدرتمند هستند.

×