انتخاب کشور

آزمون (TEF (Test d’évaluation de français یا آزمون ارزشیابی زبان فرانسه

آزمون (TEF (Test d’évaluation de français یا آزمون ارزشیابی زبان فرانسه یکی از شناخته شده ترین آزمون‌های بین‌المللی زبان فرانسه برای خارجیان است، جهت:

۱-  ورود به دانشگاه های کشور فرانسه و دیگر کشورهای فرانسوی زبان

۲-  مهاجرت به کانادا.

علاقمندان به ادامه تحصیل در کشورهای فرانسوی زبان، چنانچه در این آزمون رتبه مطلوب دانشگاه مورد نظرشان را در زبان فرانسه کسب نمایند، از شرکت در کلاس‌های زبان فرانسه، پیش از ادامه تحصیل، در آن دانشگاه فرانسوی زبان، معاف خواهند شد و می‌توانند مستقیماً در رشته مورد نظرشان در آن دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهند.

(TEFaQ (Test d’évaluation de français adapté à Québec آزمونی است شبیه آزمون TEF ولی ویژه مهاجرین به کبک یا علاقمندان به ادامه تحصیل در دانشگاه های کبک.

آزمون TEF شامل سه بخش است:

۱-  یک سلسله آزمون‌هایی که متشکل است از:

الف: درک کتبی (نوشتاری)            ب: درک شفاهی (شنیداری)            ج: واژه یابی و جمله سازی

۲- نگارش

۳- بیان شفاهی (گفتاری)

آزمون TEFaQ شامل دو بخش است:

۱- درک شفاهی (شنیداری)

۲- بیان شفاهی (گفتاری)

eTEF  و eTEFaQ

برگزاری این دو آزمون به شیوه مجازی است که از سال ۲۰۱۳ در این مرکـز برگزار می شود.

 برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر کلیک کنید

×