دسته مورد نظر را انتخاب نمایید

راهنمای اعطای بورس دکترای داخل

هدف از اعطای بورس دکترای داخل
دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور برای تامین هیات علمی مورد نیاز خود با تایید دفتر نظارت وارزیابی اموزش عالی که عهده دار بررسی نیازهای دانشگاه ها به هیات علمی در رشته های مختلف می باشد ،اقدام به جذب بورسیه از میان دانشجویان دکترای شاغل به تحصیل در داخل کشور می نماید .
پس از شرکت در فراخوان جذب اعضای هیات علمی وتایید توسط یکی از دانشگاهها ، دانشجو از طریق سامانه سنباد وتوسط دانشگاه به اداره کل بورس معرفی می شود واین اداره کل نیز پس از طی مراحل اداری مشروح زیر نسبت به صدور ابلاغ بورس اقدام می نماید .

شرایط استفاده از بورس دکترای داخل
۱-حداکثر سن متقاضیان ۳۵ سال (در هنگام برگزاری آزمون )
تبصره :مدت خدمت سربازی به مدت فوق اضافه می شود .(حداکثر۳۷سال )
۲-معدل کارشناسی حداقل ۱۴ومعدل کارشناسی ارشد حداقل ۱۶ (چنانچه حداقل معدل ذکر شده را ندارد .مجموع معدل دو مقطع طبق فرمول قید شده بزرگ تر از ۷۰ می باشد.
مشروط بر انکه در هر صورت معدل کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۵ باشد .
۷۰<2×معدل کارشناسی ارشد +۳×معدل کارشناسی ).
تبصره : در صورت پیوسته بودن کارشناسی ارشد ودکتری حرفه ای حداقل معدل ۱۵
ارائه اعلام نیاز از دانشگاههای دارای سهمیه از طریق فراخوان جذب اعضای هیات علمی
مدارک لازم :
۱-معرفی از طریق سامانه سنباد
۲- اصل گواهی اشتغال به تحصیل در ترم جاری با قید تاریخ دقیق شروع به تحصیل ،تاریخ برگزاری ازمون ونوع سهمیه قبولی وبا تایید معاونت اموزشی یا تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۳- تصویر مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد با قید معدل
۴- تصویر تمامی صفحات شناسنامه ویک قطعه عکس وکارت ملی – کارت پایان خدمت
۵- اصل سند تعهد واخرین احکام کارگزینی ضامن رسمی قطعی شاغل به کار (شاغل دولت ) در سال جاری (اصل یا کپی برابر اصل )

رعایت نکات لازم از طرف دانشگاه جهت معرفی بورسیه
۱-معرفی دانشجو وارسال مدارک فقط از طریق سامانه سنباد قابل قبول می باشد
۲- دانشگاهها بورسیه های خود را صرفا” از میان پذیرفته شدگان سهمیه ازاد قبول شده در ازمون دکتری معرفی نمایند .
۳- دانشگاه ها فقط در صورت هماهنگی با دفتر نظارت وارزیابی اموزش عالی و مشروط به داشتن تخصیص سهمیه در رشته مورد نظر می توانند از محل سهمیه فوق نسبت به معرفی بورسیه اقدام نمایند .
۴- دانشگاه باید شرایط ومدارک متقاضیان را با دقت در سامانه سنباد بررسی ودر صورت احراز شرایط وتکمیل مدارک نسبت به ارسال آن اقدام نمایند .
تبصره : به مدارکی که به صورت ناقص ارسال گردیده ترتیب اثر داده نشده وبه دانشگاه عودت می گردد .

الف )نحوه اعطای بورس دکترای داخل
متقاضی بورس باید از طریق فراخوان جذب اعضای هیات علمی نسبت به ارائه اعلام نیاز از یکی از دانشگاهها ومراکز آموزش عالی از طریق سامانه سنباد اقدام نماید وبا رعایت سایر ضوابط ومقررات می تواند از مزایای بورس داخل استفاده نماید.

مزایای استفاده از بورس دکترای داخل
۱-مقرری تحصیلی معادل با حقوق مربی پایه یک (شامل حقوق پایه ،فوق العاده مخصوص و فوق العاده جذب )دانشگاه محل خدمت بر اساس حقوق سال ۱۳۸۸
۲- دریافت هزینه کتاب سالیانه به مبلغ -/۷۵۰۰۰۰ریال
۳- دریافت مبلغ دومیلیون ریال بابت هزینه چاپ وتکثیر رساله بلافاصله بعد از امتحان جامع ویک بار در طول دوره وبا ارائه نامه از معاونت اموزشی ویا تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۴- استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور بعد از امتحان جامع وتصویب پروپوزال وقبل از پایان نامه ،مشروط بر اینکه از تاریخ شروع به تحصیل تا تاریخ شروع دوره تحقیقاتی وخروج از کشور بیش از سه سال ونیم نگذشته باشد
۵- پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی (مشروط به ارائه مقاله )یک بار در مدت بورس تحصیلی

سیر مراحل کار :
متقاضی در صورت احراز شرایط  لازم می تواند نسبت به ارائه اعلام نیاز از یک دانشگاه از طریق فراخوان جذب اعضای هیات علمی  اقدام نماید .لذا مدارک لازم را باید به دانشگاه تحویل دهد ودانشگاه پس از طرح موضوع در شورای بورس ویا هیات اجرایی جذب دانشگاه وتایید اعلام نیاز به دانشجوی دوره دکترا می تواند نسبت به ارسال مدارک از طریق سامانه سنباد به وزارت متبوع اقدام نماید .
پس از ثبت مدارک در سامانه ،مدارک بررسی ودر صورت تکمیل ان  به مصاحبه صلاحیت تخصصی –مدرسی دعوت می شود ودر صورت تایید متقاضی باید نسبت به سپردن تعهدات لازم وتشکیل پرونده اقدام نماید . .پس از صدور حکم بورس لیست مالی تهیه می گردد .وجهت تامین اعتبار تحویل امور مالی می گردد.پس از تامین اعتبار لیست های مزبور جهت پرداخت به دانشگاه های محل خدمت ارسال می گردد.
تبصره : در صورت ناقص بودن مدارک ارسالی وعدم ارائه تاییدیه هیات مرکزی جذب پرونده ای نشکیل نشده ومدارک دانشجو به دانشگاه عودت می گردد .
تذکر: ارسال مقرری تحصیلی دانشجویان منوط به تکمیل فرم گزارش پیشرفت تحصیلی از طرف دانشگاه محل تحصیل در پایان هر نیم سال می باشد .

مطلب پیشنهادی:  دیپورت ایرانیان از گرجستان

ب):ایجاد زمینه ارتقای سطح علمی مربیان رسمی ورسمی ازمایشی
یکی از مهم ترین برنامه های اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج ،ارتقای سطح علمی مربیان واصلاح هرم هیات علمی دانشگاهها از طریق ایجاد زمینه ای برای ادامه تحصیل انان بوده است که بر اساس ائین نامه ارتقای سطح علمی مربیان مورخ ۱۱/۰۵/۸۹  چنانچه مربیان واجد شرایط باشند،پس از تایید در مصاحبه از طریق اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج برای اخذ پذیرش به دانشگاه مجری دوره دکتری معرفی می گردند .

مزایای بورس داخل برای متقاضیان بورسیه در صورت صدور حکم بورس به شرح زیراست :
۱-پرداخت هزینه پایان نامه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال پس از قبولی در امتحان جامع
۲- پرداخت هزینه کتاب سالانه -۰۰۰/۷۵۰ریال
۳- پرداخت هزینه شرکت در کنفرانس های بین المللی  در صورت ارائه مقاله ،یک بار در طول مدت بورس تحصیلی
۴استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی در خارج از کشور بعد ازامتحان جامع وتصویب پروپوزال وقبل از پایان نامه ،مشروط بر اینکه از تاریخ شروع به تحصیل تا تاریخ شروع دوره تحقیقاتی وخروج از کشور بیش از سه سال ونیم نگذشته باشد .
تبصره : دررونوشت ابلاغ صادره اعلام می گردد که شهریه دانشجو قابل اقدام است (برای مربیان دانشگاه ها که محل تحصیل وخدمت انان یکی باشد ،شهریه ای پرداخت نمی گردد.)

مدارک مورد نیاز جهت بررسی در خواست مربیان رسمی ورسمی ازمایشی وپیمانی  (استفاده از سهمیه مربیان)
۱-معرفی نامه ازدانشگاه محل خدمت
تبصره: چنانچه محل خدمت متقاضی دانشگاه غیر انتفاعی –آزاد و سایر ارگان ها ووزارتخانه ها باشد ،معرفی نامه همراه با تقبل وتضمین پرداخت هزینه ها باید باشد .
۲- صورتجلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه
۳-تایید یه هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی
۴- تصویر احکام کارگزینی مربوط به سال اخر
۵- تصویر مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد با قید معدل
۶- تصویر صفحات شناسنامه وکارت ملی ویک قطعه عکس
۷- تصویر کارت پایان خدمت
تبصره۱ : حداکثر سن مربیان متقاضی ۴۰ سال
ضمنا شرط سنی لازم برای مربیان دانشگاه های تازه تاسیس  ودر حال توسعه ،مربیان دانشگاه های غیر انتفاعی غیر دولتی، مربیان دانشگاه های علمی کاربردی ،مربیان دانشگاه های پیام نور ، مربیان مراکز تحقیقاتی نیروهای مسلح ، جانبازان بالای ۲۵%، آزادگان (دارای بیش از یکسال دوره اسارت )، همسر جانباز بالای ۷۰% وفرزندان شهدا وسایر دستگاههای اجرایی حداکثر ۴۵سال می باشد .
تبصره ۲: برای مربیان موسسات غیر دولتی –غیر انتفاعی که با اخذ مجوز وزارت متبوع تاسیس شده اند ومربیان دانشگاه ازاد فقط ۵۰% شهریه تحصیلی از سوی وزارت متبوع پرداخت خواهد شد و۵۰% بقیه به عهده دانشگاه می باشد .
مدارک مورد نیاز جهت صدور حکم بورس ماموریت تحصیلی مربیان رسمی ورسمی ازمایشی و پیمانی (پس از ارائه پذیرش )
۱-اصل گواهی اشتغال به تحصیل از معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل با قید تاریخ شروع دوره
۲- ارائه سند تعهد محضری
۳- تصویر حکم ماموریت تحصیلی از دانشگاه محل خدمت

ج) انگیزه های استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی
به منظور ارتباط علمی دانشگاه های داخل با دانشگاه های معتبر خارج از کشور ، توسعه و تقویت تحصیلات تکمیلی دانشگاه واستفاده وانتقال اخرین دستاوردهای علمی در خارج از کشور دوره های کوتاه مدت تحقیقاتی بنا نهاده شد.
از انجایی که اعزام به شکل سنتی جوابگوی نیاز کشور نبوده وبا توجه به محدودیت های ارزی وتاکید بر تقویت ارتقای دوره های  دکترا با تمرکز بر پروژه های تحقیقاتی استفاده از دوره های کوتاه مدت لازم به نظر می رسید . لذا بررسی علمی ومدیریتی این گونه دوره ها وبهینه سازی گردش کار اداری وحذف موارد زائد انجام گردید ودر راستای سیاست تمرکز زدایی وزارت علوم وتفویض امور اجرایی به دانشگاه ها،ایین نامه مربوطه طی نامه شماره ۴۵۸۰۱/۴/۴۲/۴۴ مورخ ۳۱/۰۲/۹۱ به صورت یک دستور العمل کلی به دانشگا ه ها ابلاغ گردید . که بر اساس ان دانشگاه محل تحصیل دانشجویان می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط طبق مقررات به اداره کل بورس اقدام نمایند .

مطلب پیشنهادی:  بورس دکترا در بلژیک

شرایط استفاده از دوره کوتاه مدت تحقیقاتی :
۱-گذراندن امتحان جامع وتصویب موضوع پایان نامه وارائه گواهی ان .
۲-موقع خروج از کشور از تاریخ شروع دوره بیش از سه سال ونیم نگذشته باشد
۳-پذیرش ارائه شده از دانشگاههای مورد تایید اداره کل بورس اخذ شده باشد .
۴- دارا بودن حد نصاب نمره زبان
۵- داشتن شرایط لازم تعهدی واخلاقی جهت حفظ شئونات جمهوری اسلامی ایران
پس از تکمیل اطلاعات مندرج در فرم پیوست (فرم ۱۰۱) توسط دانشگاه محل تحصیل وبررسی لازم توسط کارشناس مربوطه ،در صورت تطبیق اطلاعات مندرج در فرم وپذیرش ارائه شده مراتب به اداره بورس داخل اعلام می گردد تا نسبت به صدور نامه حمایت مالی جهت اخذ روادید اقدام نمایند .پس از اخذ روادید حکم بورس دوره کوتاه مدت از طرف اداره صادر می گردد و به منظور استفاده از تسهیلات ارزی به اداره کارشناسی (بورس خارج )معرفی می شوند .


سایر تسهیلات اعضای هیات علمی وغیر هیات علمی بر اساس حکم بورس صادره

استفاده از تسهیلات شرکت در کنفرانس
دانشگاه محل تحصیل طی نامه رسمی نسبت به معرفی دانشجو در صورت  ارئه مقاله به صورت شفاهی اقدام ودعوت نامه کشور خارج را با قید تاریخ شرکت در کنگره یا کنفرانس به این اداره کل ارسال می نماید. در صورت تطبیق اطلاعات مراتب به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد تا نسبت به معرفی دانشجو جهت اخذ ویزا اقدام نمایند .در صورت اخذ ویزا وارائه کپی ان مراتب طی ارسال نامه به امور مالی اقدام می شود تا نسبت به پرداخت هزینه فوق (بین ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال ) اقدام نمایند .
تذکر: هزینه شرکت در کنفرانس های خارجی بابت ارائه مقاله یکبار در طول مدت بورس وپس از اخذ مجوز از اداره کل بورس وامور دانشجویان خارج قبل از انجام سفر قابل پرداخت است .

پرداخت هزینه پایان نامه :

پس از گذراندن امتحان جامع ،دانشگاه محل تحصیل ضمن ارسال نامه واعلام تاریخ امتحان جامع مراتب را جهت پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به دانشجو اعلام می نماید. که پس از تایید وتامین اعتبار مبلغ فوق را در وجه دانشگاه واریز می نماید.
تذکر: مراتب باید قبل از فاغ التحصیلی ودر مدت سنوات تحصیل اعلام گردد .

پیگیری تعهدات :

پس از فراغت از تحصیل دانشجو ،گواهی فراغت ایشان از طرف دانشگاه محل تحصیل به اداره بورس داخل ارسال وکارشناس مربوطه پس از بررسی پرونده نسبت به ارسال تصویر مدرک به دانشگاه محل خدمت اقدام وتاریخ شروع به کار متقاضی را درخواست نمایند . پس از اعلام تاریخ شروع به کار مراتب در پرونده درج می گردد تا پس از سپری شدن مدت تعهد خدمت نسبت به ازاد نمودن مدرک وی اقدام شود .
چنانچه دانش اموخته به محل خدمت مراجعه ننماید یا ترک تحصیل یا اخراج شود لازم است که تعهدات نامبرده به اجرا گذاشته شود لذا پس از سه بار اخطار به دانشجو طی نامه رسمی اعلام می گردد که جهت پیگیری تعهدات مراجعه نماید . در صورت عدم حضور در محل خدمت ویا ترک تحصیل وانصراف از تحصیل نسبت به اخذ خسارت اقدام می گردد . میزان خسارت که شامل مقرری ،شهریه پرداختی وسایر هزینه های پرداختی وهمچنین هزینه های انجام شده دوره کوتاه مدت تحقیقاتی وکنفرانس می باشد طبق سند اخذ شده توسط دفتر حقوقی محاسبه  می گردد.

منبع: اداره کل بورس و امور دانشجویان وزارت علوم

Please follow & like us :)
RSS
Follow by Email
Facebook
Google+
https://raimand.com/655">
Twitter
 1. mohammad گفت:

  سلام لطفا شرایط ادامه تحصیل در مقطع دکترا رشته هنر(نمایش -سینما)در کشور تاجیکستان و تایید ازنظروزرات علوم ایران را می خواستم برایم بفرمایید.ممنون

 2. سید حمید سرآبادانی گفت:

  اینجانب حمید سرابادانی از قهرمانان و مدال آوران ورزش تکواندو در مسابقات دانشجویان جهان و آسیایی بوده که پس از طی مراحل ادارای جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری داخل رشته مدیریت ورزشی مترصد اعلام فراخوان اداره کل بورس جهت ثبت نام در سایت سازمان سنجش می باشم خواهشمندم بنده را در اینخصوص کمک نمایید .

 3. رضاصادقی گفت:

  با سلام و وقت بخیر
  بنده دانشجوی دره دکتری در یک دانشگاه غیر انتفاعی می باشم. از آنجایی که بنده برای مصاحبه به یک دانشگاه رفته ام، سوال بنده این است که بنده هیچ مشکلی برای بورس شدن از طرف وزارت علوم را ندارم؟ چون با پیگیری های من از طرف گروه و دانشکده، نظر مثبتی برالی جذب بنده دارند.
  با تشکر

  • ارمغان عسکری گفت:

   با سلام من دانشجوی ترم اخر کارشناسی ارشد رشته دکتری هستم می خواست برای ادامه تحصیل دکتری به یکی از کشورهای اروپایی اقدام کنم لطفا راهنمایی کنید.

 4. armaghan گفت:

  با سلام من دانشجوی ترم اخر کارشناسی ارشد هستم می خواست برای ادامه تحصیل دکتری به یکی از کشورهای اروپایی اقدام کنم لطفا راهنمایی کنید

 5. مجید گفت:

  با سلام من دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد هستم رشته ام مقطع دکترا ندارد .اگه ممکن هست راهنمایم کنین برای بورس خارجی چطور باید اقدام منم.باتشکر

 6. مژگان گفت:

  باعرض سلام و ادب
  اینجانب دانشجوی ترم آخرکارشناسی ارشد برق هستم ومی خواهم برای ادامه تحصیل بورسیه دریافت کنم لطفا اینجانب را راهنمایی کنید با تشکر

 7. سعيد گفت:

  بن سلام من دانشجوی بورس داخل هستم و در حال حاضر استخدام پیمانی میباشم و از شرایط ازاد پذیرش استفاده نمودم لطفا راهنمایی بفرمایید حقیر را بعد از پایان تحصیل باید تعهدی را انجام دهم یا جذب هیت علمی همان دانشگاهی که در ان بورس شدم میتوانم هیت علمی شوم و یا دانشگاههای غیر انتفاععی با تشکر از زحمات دوستان

 8. سعیده گفت:

  باسلام
  دانشجوی ترم آخرجامعه شناسی در مقطع کارشناسی ارشد هستم لطفا برای بورس در داخل یاخارج از کشور راهنمایی راهنمایی بفرمایید.
  باتشکرفراوان

 9. سللام گفت:

  با سلام
  من فارغ التحصیل رشته زیست گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد هستم آیا می توانم برای بورسیه دکترا اقدام کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید
  با تشکر فراوان

 10. تركمن نيا گفت:

  با سلام
  من الان سال سوم دکترا در دانشگاه تبریز هستم دو مقطع قبلی رتبه یک بوده ام چگونه می توانم برای بورس داخل کشور اقدام کنم؟ الان ساکن مشهد هستم باید به کدام سازمان مراجعه کنم و حساب کاربری برای ثبت نام در سامانه سنباد بگیرم؟
  با تشکر

 11. مهدی گفت:

  سلام من دانشجوی ترم اخر شیمی تجزیه هستم میخواستم برای مقطع ph.dبرای یکی از کشورهای اروپایی براب گرفتن بورس اقدام کنم ممنون راهنمایی کنید باید چه کار کنم چون برای مقطع دکتری بورس شنیدم که هست.

 12. مهتاب گفت:

  من یک دانشجوی دکترا را ضمانت با چک کرده ام.ایشان پس از دفاع از پایان نامه مدرک رو پیگیری نکرده و خارج از کشور رفته اند برای رفع مسءولیت از خود بر طبق قوانین چه اقدامی میتوان کرد.ممنون

 13. ن-س گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشگاه باهنر کرمان (پردیس) می باشم. برای بورس شدن به جز سایت مرکز جذب چکار می توانم انجام دهم؟ یکی از شرایط سایت حداکثرسن ۳۵ ساله که ۳۷ سالمه و ۱۲ سال سابقه بیمه دارم.اگر امکان داره راهنماییم کنین؟

 14. علی گفت:

  سلام.من ارشدم تموم شده و میخوام برای دکتری حسابداری درخواست بورسیه بدم.بخاطر خدا اگه کسی شرایطشو کامل میدونه کمکم کنه.ممنون میشم.ali.alizadeh0060@gmail.com

 15. اردشیر محمدپور گفت:

  با سلام تا دو ماه اینده از پایان نامم دفاع میکنم به یاری خدا رشته اینجانب اموزش زبان انگلیسی است چطو میتونم بورس یک کشور اروپای بگیرم چون رشته جدیدی بنام عصب شناسی زبان در انجا هست که در کشور ایران خودمان نیست لطفا راهنماییم کنید با سپاس فراوان

 16. محمدرضا بیات گفت:

  سلام من در کنکور دکتری ۹۴ رتبه ۶ کسب کرده ام.
  آیا مرا برای بورس خارج از کشور دعوت به مصاحبه می کنند؟
  رشته: مکانیک – طراحی جامدات

  • حسین گفت:

   نه برادر من!! فکر کردی رتبه آوردن توی دکتری مثلا چه چیز خاصیه که حالا خودشون باهات تماس بگیرن بگن بیا برو خارج کشور تحصیل کن… در ضمن داشتن رتبه هیچ ارتباطی به قبول شدن حتی تو دانشگاه داخل نداره چه برسه به بورس… ماشاله جوانی و خامیه دیگه 🙂

 17. عباس گفت:

  باسلام
  تبصره شرط معدل بورسیه دکتری که اگر فردی حداقل را نداشت حدنصاب فرمول راکسب کند پذیرفته است در آیین نامه بورس وجود ندارد. اگر کماکان قابل استناد است ممنون می شوم رفرنس بدهید.

 18. m گفت:

  با سلام:
  میشه بگید این تبصره باید کجا ببینیم یا کجا مشاهده کرده اید:

  مشروط بر انکه در هر صورت معدل کارشناسی ارشد بالاتر از ۱۵ باشد .
  ۷۰<2×معدل کارشناسی ارشد +۳×معدل کارشناسی ).

 19. ermia گفت:

  تا جایی که من اطلاع دارم وزیر علوم دولت دهم این مورد را مطرح کرده بود تا عدالت آموزشی حفظ شود. احتمال دارد این تبصره هنوز وجود داشته باشد.

  “ملاک شورای بورس دولت دهم فرمولی است
  در هر صورت شورای بورس دوره فعالیت بنده از این بررسی‌ها استقبال می‌کند با در نظر گرفتن اینکه ملاک برای این شورا در دوره مسئولیت من معدل ۱۴ کارشناسی و ۱۶ ارشد نبوده است بلکه فرمولی بوده به این ترتیب که

  حداقل ۷۰ = ۲ × معدل ارشد + ۳ × معدل کارشناسی”

  رفرنس:
  http://shohadayeiran.com/fa/news/55404

 20. ermia گفت:

  سوال:
  مدارک لازم:
  بند ۴ مدارک لازم:
  ۴- تصویر تمامی صفحات شناسنامه ویک قطعه عکس وکارت ملی – **”کارت پایان خدمت”**

  آیا منظور شما این می باشد که افرادی که دارای معافیت تحصیلی باشند نمیتوانند از بورس تحصیلی داخل استفاده کنند؟
  (طبق فصل دوم شرایط عمومی داوطلبان آئین‌ نامه‌ اعطای‌ بورس‌ تحصیلی‌ “دارا بودن‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ وظیفه‌ یا معافیت‌ دائم‌ یا معافیت‌ تحصیلی‌ و یا دفترچه‌ آماده‌ به‌ خدمت‌ که‌ مهلت‌ آن‌ درتاریخ‌ تصویب‌ نهایی‌ بورس‌، منقضی‌ نشده‌ باشد”)

 21. ermia گفت:

  آئین نامه بورس تحصیلی داخل کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۵/۲۸

  https://www.um.ac.ir/Education-laws-9.htm

 22. ermia گفت:

  آئین نامه بورس تحصیلی داخل کشور مصوب ۱۳۶۹/۰۵/۲۸

  http://www.um.ac.ir/Education-laws-10.htm

 23. فروغ گفت:

  با سلام.من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی هستم.میخواهم مقطع دکتری بورس بشم،چه مراحلی نیاز است؟
  باتشکر

 24. ermia گفت:

  بیش از ۲۳۰۰ نفر در فراخوان بورس امسال شرکت کردند!!!
  خدا رحم کنه
  http://www.mehrnews.com/news/2771402/

 25. ناشناس گفت:

  سلام – نام کاربری و گذر واژه سامانه سنباد رو باید از کجا بگیرم؟

×