انتخاب کشور

آزمون SAT

جهت اخذ پذیرش از دانشگاههای برتر دنیا داشتن مدرک SAT الزامیست و ما ۱۴۰۰ امتیاز شما را تضمین میکنیم و جهت تضمین ۱۰۰% مبلغ آنرا بعد از اعلان نتیجه دریافت میکنیم.

شماره تماس ۰۹۰۱۵۲۳۶۳۲۰

قیمت ۲۵ هزار لیر

×